SCHOOL SONG

Ham sab hai there santhan Thuhee de varadan

Thera siva jaya Kaha Thuhee de Varadan / Theree prardhana karu Prem ke jyothi jale

Theree pradhana karu Pyar hi pyar phale

Gaga gama mari riga resaresa garesa magasa

St. Alphonsus’ St. Alphonsus’ our home / Mera Ghar Than me thu mere man me thu

Thuhee mere shan Iskeliye he jeevan arpan Dade ham sab Jaan

Chaltha hai jag there bath laye rah par

Chahe koe archan hotho dede ham sab Jaa